Elektroniczny Papier – case Legimi

Elektroniczny Papier – case Legimi

Już 27 listopada będzie szansa na bliższe zapoznanie się z aktualnymi aplikacjami wykorzystującymi elektroniczny papier. Uczestnicy warsztatów będą mogli je nawet bezpośrednio przetestować. Firma tworząca te apliakacje – Legimi (esp. ja czytam) jest doskonałym przykładem akademickiej firmy typu spin-out. Jej misją jest dostarczanie treści na czytniki elektronicznego papieru. Celem spółki jest poprawa dostępności do bieżących wiadomości, kluczowych w codziennej pracy zawodowej, edukacji i rozrywce, a także umożliwienie ich przeglądania w sposób ekologiczny, intuicyjny oraz wygodny. Beneficjentami usług Legimi Sp. o.o. są wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne, firmy pośredniczące w sprzedaży treści, producenci i sprzedawcy e-czytników.

Historia Legimi sięga 2007 roku, gdy z inicjatywy założycieli przyszłej spółki, Mikołaja Małaczyńskiego i Mateusza Frukacza, powstały pierwsze szkice platformy Legimi. Dynamicznie rozwijający się projekt rok później zyskał zainteresowanie inwestora, który objął część udziałów w zarejestrowanej w styczniu 2009 roku spółce.
Chociaż Legimi Sp. z o.o. jest na rynku podmiotem nowym, a zespół projektowy składa się w znacznej mierze z ludzi młodych, powiązanie z funduszem venture capital zapewnia niezbędne wsparcie zarówno w dziedzinie biznesu elektronicznego jak i tradycyjnego, a także wsparcie marketingowe grup Tequila Polska Sp. z o.o. oraz Indigity SA. Znajomość problematyki papieru elektronicznego potwierdzają opublikowane opracowania i międzynarodowe kontakty z kluczowymi firmami z tej branży. Pracownikami firmy są w głównej mierze informatycy z Wydziału IiZ Politechniki Poznańskiej.

O potencjale zespołu projektowego świadczą sukcesy w największych międzynarodowych konkursach technologicznych, studia na uczelniach zagranicznych oraz praca i praktyki w krajowych i zagranicznych firmach informatycznych.

Opracowana platforma dostarczania treści na e-czytniki jest pierwszą tego typu w Polsce i jest innowacyjna w skali światowej. Wynaleziona w latach dziewięćdziesiątych technologia elektronicznego papieru ma szansę doprowadzić do prawdziwej rewolucji w dziedzinie dostarczania i pozyskiwania informacji elektronicznej. Wizja ta stała się motywacją dla młodej firmy technologicznej Legimi Sp. z o.o.

Skomentuj