Indigity – kreacja w reklamie 27.11.09

Indigity – kreacja w reklamie 27.11.09

INDIGITY to pierwszy polski holding reklamowy budowany całkowicie od zera. Jest to świetny przykład budowania firmy w oparciu o wiedzę – na spotkaniu 27 listopada wystąpi Prezes Holdingu – Barłomiej Gola. Holding skupia firmy zajmujące się komunikacją marketingową. INDIGITY nie prowadzi działalności operacyjnej na rzecz Klientów (Ci są obsługiwani przez nasze spółki córki). Holding wspiera podmioty wchodzące w jego skłąd w czterech podstawowych obszarach:

zarządzanie finansowe,
human resource management,
doradztwo prawne,
podatkowe wsparcie związane z fuzjami i przejęciami.

INDIGITY pracuje z firmami, które już są lub mają potencjał aby stać się liderami swojego rynku lub kategorii. Tylko takie firmy mogą osiągnąć ponadprzeciętną rentowność.

Menadżerowi spółek INDIGITY są jednocześnie ich współwłaścicielami. Dlatego w firmach należących do INDIGITY panuje atmosfera przedsiębiorczości. Ma to oczywisty wpływ na ich wyniki finansowe, również poprzez dostarczanie lepiej przygotowanych biznesowo rozwiązań dla ich Klientów.

Podstawą długoterminowego sukcesu INDIGITY jest umiejętność przyciągania i współpracy z najbardziej kreatywnymi, najlepiej wykształconymi specjalistami zajmującymi się komunikacją marketingową.

INDIGITY koncentruje się na dwóch najważniejszych trendach, które zmienią kompletnie strukturę działań i wydatków związanych z komunikacją marketingową tj. Indywidualizacji i dygitalizacji.

Skomentuj