Inkubacja

SpeedUP IQbator to koordynator projektu, ale pod tym samym hasłem jest prowadzony również projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie POIG 3.1). Dzięki temu uczestnictwo w programie SYNKREO daje możliwość skorzystania z całej gamy instrumentów wsparcia finansowego – począwszy od dotacji unijnej w ramach projektu SpeedUp IQbator (do 200 tys. EUR), poprzez dofinansowanie przez fundusz kapitału zalążkowego do sieci aniołów biznesu (to kolejny projekt IQbatora dofinansowany przez Unię Europejską w ramach działania POIG 3.3.). Patrząc przez pryzmat finansowy warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to inteligentny kapitał – obok wsparcia finansowego najlepsze startupy moga liczyć na cały zestaw dostępnych instrumentów – powierzchnię biurowej, konsulting marketingowy, współprace najlepszych specjalistów z PR czy marketingu w budowie marki i wartości firmy.

Przedsięwzięcia wspierane przez SpeedUp IQbator to przede wszystkim firmy technologiczne, które wykorzystują w swojej strategii efekty skali – najczęściej w oparciu o technologie informacyjne.

Warto zobaczyć na przykładzie projektu finansowanego w ramach POIG 3.1 jak wygląda inkubacja danego projektu. Od stycznia 2010 roku wybór projektu (kandydata do wsparcia) odbywać się będzie w ramach konkursu organizowanego w trybie ciągłym. Wybrane projekty przechodzą 2 główne etapy ewaluacji: preinkubacja (wstępna i właściwa) oraz inwestycja i inkubacja.

Preinkubacja wstępna

Na etapie wstepnej preinkubacji, każdy z zakwalifikowanych pomysłów uzyskuje swojego osobistego mentora (opiekuna), który wybierany będzie z listy Stałych Ekspertów Projektu, w zależności od oszacowanej potrzeby. Osoby te będą nadzorowały proces powstawania Wstępnego Planu Finansowego i będą doradzały autorom zakwalifikowanych pomysłów.

Preinkubacja właściwa

Następnym etapem jest preinkubacja właściwa, w której wybrani na wcześniejszym etapie opiekunowie będą w dalszym ciągu doradzać wybranym autorom innowacyjnych pomysłów. Jednak na tym etapie każdy beneficjent dodatkowo uzyska wsparcie ze strony ekspertów zewnętrznych wyznaczonych przez partnerów projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Inwestycja i inkubacja

Mentor danego pomysłu będzie decydował o jego rekomendowaniu do oceny Komitetu Inwestycyjnego. Jednocześnie będzie odpowiedzialny za akceptacje biznes planu wraz z kompletna dokumentacja, przed jego zaprezentowaniem na posiedzeniu Komitetu. Opiekun przygotuje również rekomendacje inwestycyjna, która będzie zawierała sugerowana kwotę inwestycji i wycenę (post money) danego przedsięwzięcia.

Komitet Inwestycyjny składa sie z trzech członków Zespołu Zarządzającego oraz minimum dwóch wybranych członków Stałego Zespołu Eksperckiego. Decyzja inwestycyjna jest podejmowana na zasadzie jednomyślności wszystkich członków Komitetu.