Kategoria » Aktualności

KONFERENCJA – 16.09.2010

KONFERENCJA – 16.09.2010

Program konferencji jest już gotowy. Chcielibyśmy, aby to ostatnie spotkanie w ramach SYNKREO było wyjątkowe i dlatego wybraliśmy te osoby, które zdaniem uczestników zyskały najlepsze recenzje. chcielibyśmy pokazać to, co przez nasz rok spotkań było najciekawsze, podsumować wszystkie sukcesy oraz szanse na sukces, a także pokazać pewną perspektywę na ciąg dalszy.
Spotkanie jak zwykle odbędzie [...]

Regulamin staży dla naukowców

Regulamin staży dla naukowców

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PROJEKCIE „SYNKREO – multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim” – POKL.08.02.01-30-009/09
Informacje ogólne
§ 1
1. Staże stanowią jeden z typów realizowanych operacji (projektów) w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału i sposób [...]

Dodatkowy warsztat – 8.07.2010

Dodatkowy warsztat – 8.07.2010

Ze względu na ogromne zainteresowanie procesem tworzenia spółki z o.o. Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie uzupełniające – już 8 lipca br. o godz. 10.00 w siedzibie fundacji przy ul. Św. Marcin 80/82, lok.355. Zgłoszenia uczestników proszę przesyłać na adres info@synkreo.pl

Pokaz MindStorm – 24.06.10

Pokaz MindStorm – 24.06.10

Uzupełnieniem do spotkania otwartego w Sheratonie będzie pokaz MindStorm, który odbędzie się bezpośrednio po Spotkaniu Otwartym SYNKREO, ale w biurze projektu przy ul. Sadowej 32. Zostanie pokazane nowe, interaktywne oprogramowanie do wizualizacji informacji. Pokaz poprowadzi Richard Piotrowski.

Program warsztatu – 25.06.2010

Program warsztatu – 25.06.2010

Tematyka warsztatów to Percepcja technologii, jak budować przedsiębiorstwo oparte na wiedzy. Warsztaty poprowadzi doświadczony praktyk – Przemysław Lis Markiewicz. Warsztaty odbędą się już 25 czerwca od godz. 9.00 w siedzibie Tequila Polska przy ul. Wielkiej 20 w Poznaniu (IV p). Warsztat ma m.in. odpowiedzieć na następujące pytania:
Co to jest organizacja ucząca się?
Jakie są główne cechy [...]

« Previous Entries