Synergia w myśleniu kreatywnym – 27.11.09

Synergia w myśleniu kreatywnym – 27.11.09

27.11.09 – Jedno z najważniejszych wyzwań dla innowatorów to powrót do równowagi w wykorzystaniu lewej i prawej półkuli mózgu, śmielsze posługiwanie się zasadami twórczego myślenia na poziomie codzienności i dążenie do szeroko rozumianej synergii, również (a może zwłaszcza) w kontekście efektywnej pracy zespołów ludzkich.

Trudno odmówić słuszności twierdzeniu profesora Riffkina z Uniwersytetu w Yale w tym względzie, który utrzymuje, że w najbliższym już czasie praca ludzka będzie polegała na krótkich, intensywnych i twórczych wysiłkach mózgu, nieprzerwanie uczącego się. Jeśli tak, powinniśmy kłaść możliwie największy nacisk na programy odblokowania i pobudzenia potencjału prawej półkuli mózgu, czego brak jest ciągle największym mankamentem współczesnego systemu edukacji, tworzenie środowiska sprzyjającego twórczej pracy mózgu, neorenesansowy rozwój wszystkich rodzajów inteligencji i wkraczanie na poziomie jednostkowym i społecznym na drogę szeroko rozumianego autorozwoju, samorealizacji i samokształcenia.

W swoim interaktywnym mini-wykładzie Marek Szurawski dotyka kilku praktycznych aspektów tych zagadnień i proponuje sposoby realizacji najważniejszych celów w tym obszarze.

Skomentuj