SYNKREO #6: Program 23.04.10

SYNKREO #6: Program 23.04.10

Na kolejnym spotkaniu – już 23 kwietnia 2010 będziemy mówić o wartości firmy. Konsekwentna realizacja strategii i dźwignia finansowa w wielu przypadkach doprowadziły do sukcesu biznesowego – wartość spółek wprowadzanych na giełdę papierów wartościowych jest wielokrotnie większa niż wartość nominalna tych udziałów – co zatem wpływa na ten fenomen? Czy jest to inżynieria finansowa, PR czy zysk firmy? Jak można uzyskać taki efekt w praktyce? Najlepsi specjaliści i praktycy z branży podpowiedzą jakie w tym zakresie mogą być rozwiązania. Interaktywna dyskusja zmierzać będzie w kierunku wykazania wagi wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na wartość spółki od samego początku.

Program spotkania jest następujący:

09.30-10.00        Rejestracja

10.00-10.05        Wprowadzenie – Zbigniew Krzewiński, Marek Urbaniak

10.05-10.50        Zarządzanie wartością firmy – Jacek Kornosz

10.50-11.35        Wartość firmy – aspekty behawioralne – Jan Polowczyk

11.35-12.20        Budowanie wartości firmy na rynku międzynarodowym na przykładzie Codility – Krzysztof Kowalczyk

12.20-13.05        Nauka i biznes – wspólne wartości – Robert Romanowski

13.05-13.30        Lunch

13.30-14.15        Budowanie wartości w fazie pre-inkubacyjnej na przykładzie UCiTT – Jacek Wajda

14.15-15.00        Budowanie wartości w firmie programistycznej – software company value – Kim Nielsen, Sam Rosenbalm, Zbigniew Krzewiński

15.00-15.45        Wartość efektu skali – Stanisław Tomczak

15.45-16.00        Przerwa na kawę

16.00-16.45        Ochrona prawna wartości niematerialnych firmy – Rafał Sikorski i Bartosz Jóźwiak

16-45-17.30        Budowanie wartości produktu na innowacyjnym rynku – Mikołaj Małaczyński, Mateusz Frukacz

17.30-18.15        Generowanie wartości firmy – próba podsumowania – Piotr Ratajczyk

18.15-18.20        Podsumowanie i zakończenie

Skomentuj