Warsztat #2 – kognitywistyka

Warsztat #2 – kognitywistyka

Już 21 grudnia br. odbędzie się jeden z najciekawszych warsztatów w ramach projektu SYNKREO pt.:  ”6 kognitywistycznych wymiarów innowacyjnego przedsiębiorcy”. Warsztat jest dla 20 osób zainteresowanych utworzeniem własnych firm. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem udział w warsztatach będzie na podstawie zgłoszeń konkursowych – decyduje kolejność zgłoszeń i innowacyjny pomysł. Zgłoszenia trzeba przesyłać na adres: info@speedupgroup.com z dopiskiem Konkurs SYNKREO.

Warsztat prezentować będzie różne aspekty procesów biznesowych, decyzyjnych oraz kreatywnych inspirowanych kognitywistyką. Składać się będzie z 6 zasadniczych części:’

- Brain Fitness, czyli jak zwiększyć adaptacyjną wartość umysłu

- Informacja i wiedza, czyli w jaki sposób ilość i jakoś informacji może pomóc lub zaszkodzić procesom decyzyjnym

- Negocjacje, czyli znaczenie umysłu społecznego decydenta (decision-maker)

- Umysł dla działania oraz umysł dla myślenia, czyli umysł w stanie przepływu oraz umysł w stanie hipotezy

- Projektowanie świata, projektowanie umysłu, czyli design research z perspektywy kognitywistycznej

- Umysł kreatywny, czyli narzędzia kognitywistyczne w służbie innowacji

Warsztat opierać się będzie o 3 formy przekazania wiedzy: interaktywną część  wykładową, eksperymentalna ćwiczenia oraz prezentacje własnych case studies.  Prowadzić go będzie Dawid Wiener oraz Maciej Błaszak – adiunkci z UAM.


One Response to “Warsztat #2 – kognitywistyka”

  1. Krzysztof pisze:

    Czuy mozna sie jeszcze zarejestrowac na warsztaty 21 grudnia? Nie widze formularza.

Skomentuj