Warsztat #6 – łańcuch wartości firmy

Warsztat #6 – łańcuch wartości firmy

Już 26 kwietnia br. będziemy mówić o łańcuchu wartości dla startup-ów technologicznych i zarządzaniem wartością w takich firmach.

Zarządzanie wartością firmy to dość skomplikowany proces. Celem jest zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, która w konsekwencji wykreuje wartość dla udziałowców. Praktyka pokazuje jednak, że klasyczne modele tworzenia wartości w społeczeństwie opartym na wiedzy nie do końca mają zastosowanie w startup-ach technologicznych. Ocena wartości tylko przez pryzmat samego przedsiębiorstwa w kategoriach ekonomicznych jest niepełna. Istotą staje się zarządzanie przez wartość dla klienta.

Coraz bardziej istotne dla określenia wartości produktu przez klienta  jest sposób ich postrzegania przez nabywców (wartość postrzegana). Na wartość produktu składają się: wartość funkcjonalna, emocjonalna, poznawcza, społeczna i warunkowa. Wartość jest oceniana w momencie zakupu i w procesie użytkowania produktu (cykl życia produktu u nabywcy). Istotną z punktu widzenia klienta jest wartość dodana, którą on uzyskuje w wyniku użytkowania nabytego produktu, związana ze stopniem realizacji jego celów.

Aby wziąć udział w warsztacie należy wysłać zgłoszenie na adres info@synkreo.pl z dopiskiem “konkurs”. Zapraszamy serdecznie! Warsztat odbędzie się w salce firmy TEQUILA Polska przy ul. Wielkiej 20 IV p.

Skomentuj